English Turkish
Dutch   English   French   German   Italian   Spanish   Turkish

Asbest Torba

Asbest Torbalar içine asbestli toprağın / mineralinin koyulduğu özel olarak tasarlanmış çuvallardır. Genellikle üst kısım kapak ve/veya etekli, alt kısım ise kapalı olmaktadır. Çoğunlukla kolonlar tabandan geçerek yükü kaldırmaya destek vermektedir.

×