English Turkish
Dutch   English   French   German   Italian   Spanish   Turkish

Viktor Torba

Viktor Torbalar, Lima Torbalara benzemektedir. Buradaki tek fark, torbanın gövdesi 4 ayrı yan parçadan oluşmaktadır ve parçalar kenarlardan dikilerek çuval oluşturulmaktadır. (Lima torbalarda kenarlarda dikişler bulunmamaktadır).

×