English Turkish
Dutch   English   French   German   Italian   Spanish   Turkish

Peljop Torba

Peljob Torbalar daha çok toprak, çamur, çakıl, taşıma işlerinde kullanılan özel olarak tasarlanmış bir çuval tipidir. Bu torba tipinde alt kısım uzaktan boşaltım sistemi ile komple açılarak boşaltma yapılır.

×